КУРАТОРСКО УЧИЛИЩЕ ЗА МИКРО АРТ ИНСТИТУЦИИ 2019 | КОЛАБОРАТИВНИ ПРАКТИКИ

ОТВОРЕНА ПОКАНА

 

Swimming Pool Ви кани да участвате в нашата интензивна кураторска програма, която ще се проведе от 13 до 27 ноември 2019 г. в София.

Как работим, живеем и мислим заедно? Как мечтаем заедно? Второто издание на нашата кураторска програма в Swimming Pool се фокусира върху Collaborative Practices, област на изследвания, действия и визия, информирана от последните промени в обществото към нови форми на политическо, икономическо, технологично, екологично и културно съжителство. Каним всички, които се интересуват от кураторство – художници, куратори, писатели, студенти, културни работници и професионалисти, да участват в двуседмична интензивна програма, състояща се от дискусии, семинари и беседи, както и съвместно писане и споделяне на визия.

В постдемокрацията наблюдаваме появата на нови граници на общността, които рядко се ограничават от националните граници. В пост-капитализма ние признаваме нови форми на собственост, които не само изграждат икономиката на споделяне и новите общи неща, но също така развиват непарични форми на обмен извън обсега на пазара. Съществуват нови форми на сглобяване в социалните медии и нови мрежови технологии, които допринасят за неизвестен досега мащаб на несъгласието. Освен това, съвременната наука по биология изследва взаимовръзките между човека и нечовека, а екологичното мислене днес се стреми да засили осъзнаването на заплитането на всички форми на живот.

И така, ние питаме, как да съжителстваме заедно и по-специално в света на изкуството? Докато задаваме тези въпроси, ние осъзнаваме необходимостта да отговорим на социалните промени чрез нашия кураторски и артистичен избор.

За повече информация, обърнете се към английската версия на нашия сайт. Благодарим!

  • c8b50120-bf86-4480-9994-3f972e40aff2
  • 02
  • IMG_2848
  • IMG_3340
  • IMG_3392
  • oooo
  • IMG_2918
  • 03-1
  • oooo
  • 04