Разговор в Парадайс

покана | мой скъпи провинциалист

София, 27 май 2017, 17-19 ч.

 

Каза ми, че нямаш търпение да ни видиш всички в Клуб Парадайс.
Ами ето, тук сме.

Как си?
Как сме?
(можеш и по-добре, хайде от начало)
Как си?
Къде си?
(да, така …)
Обитаваме ли едно и също място?

Каним ви на колективно мислене и въображаване на провинциализма не като още една свръхкатегория с централизиращо, унифициращо влияние, но като метод да поставим канони, навици и географии под съмнение. Да, опитахме се да назовем „провинция“ онова място на не-комерсиализирани удоволствия, прекалена различност,  постоянство; но и като място на споделеност.

Може ли географията да носи значение?
Може ли различността да бъде изтрита?
(защо задаваш този върпос?)
Какво вършат чувствата?

От 17 часа участващите художници Вълко Чобанов, Красимира Кирова, Димитър Шопов, Трифон Ташев, Мартина Вачева и Ина Валентинова заедно с куратор Виктория Драганова ще говорят за техните работи и идеи като ще продължим с по-обстоен разговор, целящ поставянето на въпроси около изложбата.

Колко самота ни е нужна?
Какво ти е миналото?
Какво ни е бъдещето?
(имаме бъдеще, нали?)

Изключително подкрепяме нефокусирани, непредвидими, притеснени включвания.

Този разговор се осъществява в рамките на изложбата „Скъпи мой провинцалист“.
С подкрепата на Столична Програма Култура.

Вход свободен.

  • 21_My-Dear-Provincialist-Swimming-Pool