Време е през цялото време за радикално приятелство

С Apparatus 22, Enterprise Projects, fluent, ODD and TIER, инициирано от Swimming Pool

OFF-SITE| Futura, Прага до 6 декември 2020

Повече за проекта ще научите на английската версия на сайта.

 • © Swimming Pool, Futura, and the artists. Photo: Tomáš Souček
  © Swimming Pool, Futura, and the artists. Photo: Tomáš Souček
 • © Swimming Pool, Futura, and the artists. Photo: Tomáš Souček
  © Swimming Pool, Futura, and the artists. Photo: Tomáš Souček
 • Navine G. Khan Dossos, Pool Paintings Part I, 2020 (2018)

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  Navine G. Khan Dossos, Pool Paintings Part I, 2020 (2018) © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • Navine G. Khan Dossos, Pool Paintings Part I, 2020 (2018)

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  Navine G. Khan Dossos, Pool Paintings Part I, 2020 (2018) © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • Navine G. Khan Dossos, Pool Paintings Part I, 2020 (2018)

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  Navine G. Khan Dossos, Pool Paintings Part I, 2020 (2018) © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • Apparatus 22 – Erratic Statistics, 2015 – ongoing

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  Apparatus 22 – Erratic Statistics, 2015 – ongoing © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • Apparatus 22 – ALL (to all the artists that worked in XXIst century), 2017 – ongoing

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  Apparatus 22 – ALL (to all the artists that worked in XXIst century), 2017 – ongoing © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • Apparatus 22 – ALL (to all the artists that worked in XXIst century), 2017 – ongoing

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  Apparatus 22 – ALL (to all the artists that worked in XXIst century), 2017 – ongoing © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • Enterprise Projects logo, 2020

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  Enterprise Projects logo, 2020 © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • Cristina Bogdan, Campus, 2020

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  Cristina Bogdan, Campus, 2020 © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • TIER / Lorenzo Sandoval, Shadow Writing (Fábrica Colectiva), 2020 + "Movable Membrane", 2019

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  TIER / Lorenzo Sandoval, Shadow Writing (Fábrica Colectiva), 2020 + "Movable Membrane", 2019 © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • Enterprise Projects logo, 2020

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  Enterprise Projects logo, 2020 © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • TIER / Benjamin Busch, “Shields”, 2020

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  TIER / Benjamin Busch, “Shields”, 2020 © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • TIER / Lorenzo Sandoval, Shadow Writing (Fábrica Colectiva), 2020 + "Movable Membrane", 2019

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  TIER / Lorenzo Sandoval, Shadow Writing (Fábrica Colectiva), 2020 + "Movable Membrane", 2019 © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • TIER / Lorenzo Sandoval, "Machines & Diagram for Self-Organization"

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  TIER / Lorenzo Sandoval, "Machines & Diagram for Self-Organization" © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • TIER / Lorenzo Sandoval, "Machines & Diagram for Self-Organization"

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  TIER / Lorenzo Sandoval, "Machines & Diagram for Self-Organization" © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • fluent, ‘‘Institutional healing”, 2020

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  fluent, ‘‘Institutional healing”, 2020 © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • Enterprise Projects logos, 2020

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  Enterprise Projects logos, 2020 © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
 • fluent, "Institutional healing", 2020

© Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček
  fluent, "Institutional healing", 2020 © Swimming Pool, Futura, and the artist. Photo: Tomáš Souček